Bloemenmarkt 2 | 4701 JB Roosendaal | +31(0)165 584 888

Privacyverklaring

Privacyverklaring

U bezoekt de website www.hoteltongerlo.nl van Hotel Tongerlo. Er zijn situaties waarbij wij informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw boeking/reservering te verwerken. Als u dat wilt informeren wij u over onze aanbiedingen via onze e-mailservice. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met al uw (persoonlijke) gegevens.

De privacyverklaring kunt u hieronder lezen.
Hotel Tongerlo, gevestigd aan Bloemenmarkt 2, 4701 JB Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Hotel Tongerlo
Bloemenmarkt 2
4701 JB Roosendaal
+31 165 584888
info@hoteltongerlo.nl
www.hoteltongerlo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hotel Tongerlo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw reservering te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoteltongerlo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Hotel Tongerlo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het verwerken van uw reservering en zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw eventueel aanvullende wensen.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hotel Tongerlo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel Tongerlo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hotel Tongerlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden op uw verzoek uit het systeem verwijderd. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@hoteltongerlo.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hotel Tongerlo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel Tongerlo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hotel Tongerlo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hotel Tongerlo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt, deze te kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees nog meer over cookies link invoegen https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel Tongerlo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoteltongerlo.nl 

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (machine readable zone), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk – binnen vier weken – op uw verzoek.

Hotel Tongerlo wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hotel Tongerlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hoteltongerlo.nl

Privacyverklaring

U bezoekt de website www.hoteltongerlo.nl van Hotel Tongerlo. Er zijn situaties waarbij wij informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw boeking/reservering te verwerken. Als u dat wilt informeren wij u over onze aanbiedingen via onze e-mailservice. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met al uw (persoonlijke) gegevens.

De privacyverklaring kunt u hieronder lezen.
Hotel Tongerlo, gevestigd aan Bloemenmarkt 2, 4701 JB Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Hotel Tongerlo
Bloemenmarkt 2
4701 JB Roosendaal
+31 165 584888
info@hoteltongerlo.nl
www.hoteltongerlo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hotel Tongerlo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw reservering te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoteltongerlo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Hotel Tongerlo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het verwerken van uw reservering en zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw eventueel aanvullende wensen.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hotel Tongerlo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel Tongerlo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hotel Tongerlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden op uw verzoek uit het systeem verwijderd. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@hoteltongerlo.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hotel Tongerlo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel Tongerlo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hotel Tongerlo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hotel Tongerlo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt, deze te kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees nog meer over cookies link invoegen https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel Tongerlo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoteltongerlo.nl 

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (machine readable zone), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk – binnen vier weken – op uw verzoek.

Hotel Tongerlo wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hotel Tongerlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hoteltongerlo.nl